Povratak

Pravila nagradnog natjecanja "Huawei Gift Box“

OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Nagradno natjecanje  "Huawei Gift Box" (u daljnjem tekstu: Nagradno natjecanje) priređuje i organizira JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Kneza Branimira b.b., PDV 227270100006 (u daljnjem tekstu: ORGANIZATOR).
Članak 2.
Nagradno natjecanje počinje 29.11.2022. i traje do 13.12.2022.
Članak 3.
Nagradno natjecanje se odvija na internetu, na adresi https://kviz.hteronet.ba
NAGRADE
Članak 4.
Nagradni fond:


Nagrada

Vrijednost

Glavna nagrada
20
x Huawei Gift Box

0.00 KM

Preuzimanje nagrada:

Dobitnici su sudionici koji su najbolje plasirani na top ljestvici natjecanja. Prvih 20 natjecatelja osvaja glavnu nagradu.
Nakon završetka nagradnog natjecanja dobitnici će biti kontaktirani e-mailom, SMS porukom i/ili telefonski od strane Organizatora. Nagrade će biti dostavljene dobitnicima osobno ili putem pošte, ovisno o dogovoru između dobitnika i organizatora. Dobitnik nagrade je dužan ustupiti sve potrebne informacije (ime i prezime, dan/mjesec/godina rođenja, mjesto prebivališta, grad, adresa i broj) kontakt osobi Organizatora nagradnog natjecanja. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, drugu robu ili drugu uslugu.
Rok za  preuzimanje nagrade je 30 dana od dana objave dobitnika. Preuzimanjem nagrade ili istekom roka za preuzimanje nagrade, prestaju sve obaveze i odgovornosti Organizatora prema dobitniku.
Sudionici mogu biti pozvani da sudjeluju u javnim događajima. Sudionici i pobjednici u nagradnom natjecanju prihvaćaju uvjet da imena pobjednika, njihova adresa i fotografija mogu biti korišteni i objavljivani kao foto, audio i video-materijal od strane Organizatora i njegovih pridruženih agencija i partnera koji direktno sudjeluju u nagradnom natjecanju. Sudjelovanjem u nagradnom natjecanju sudionici daju dozvolu Organizatoru da koristi njihova imena i/ili ličnost radi reklame ili prodaje bez kompenzacije.
U slučaju da je dobitnik maloljetna osoba ili osoba sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću, nagradu može preuzeti isključivo u pratnji roditelja, staratelja ili zakonskog zastupnika. Roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik su dužni dostaviti na uvid svoj važeći osobni dokument osobnu iskaznicu, kao i izvod iz matične knjige rođenih maloljetnika odnosno osobe sa ograničenom ili oduzetom poslovnom sposobnošću.


PRAVO SUDJELOVANJA

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natjecanju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Bosni i Hercegovini, osim zaposlenika Organizatora kao i članova njihove uže obitelji.
OPĆA PRAVILA NAGRADNOG NATJECANJA

Članak 6.
U periodu vremena trajanja nagradnog natjecanja od 29.11.2022. do 13.12.2022., sudionik se treba prijavit na kviz https://kviz.hteronet.ba i točno odgovoriti na 10 postavljenih pitanja u što kraćem roku.

Svi koji odigraju kviz zapisuju se na top listu. Igrači dobivaju bodove samo za točne odgovore i to tako da što brže odgovori više bodova osvoji. Za jedno pitanje ima 10 sekundi vremena i maksimalno je 1000 bodova po pitanju (Npr. ako odgovori nakon 6 sekundi dobiva 400 bodova). Svaki Sudionik može odigrati kviz samo jednom! Jednim igranjem se smatra svako započinjanje Kviza. Ako radi tehničkih ili drugih razloga Sudionik ne uspije odgovoriti na sva pitanja nakon pokretanja kviza – osvaja nula bodova i nema pravo ponovo pokrenuti kviz.

Najbolje plasirani na Top ljestvici osvajaju glavnu nagradu.
Nagrađuju se prvih dvadeset plasiranih natjecatelja.


Članak 7.

Natjecanje je završeno ako je natjecatelj koji je sudjelovao u Kvizu:

  1. odgovorio na sva pitanja u kvizu i uspješno spremio bodove na Top ljestvicu.
  2. pokrenuo kviz te ugasio aplikaciju ili izašao iz Kviza (prekinuo igru na bilo koji način)
  3. nije odgovorio na pitanja i vrijeme je isteklo

 

Natjecatelju se zapisuju bodovi u bilo kojem slučaju završetka natjecanja. Na top ljestvici se bilježi samo jedan natjecateljev rezultat.
Pobjednik je natjecatelj koji na kraju nagradnog natjecanja bude najbolje plasiran po bodovima. U slučaju da dva ili više natjecatelja imaju isti broj bodova, bolje je plasiran natjecatelj koji je prije ostvario te bodove.
Zabranjeni su bilo kakvi pokušaji upisivanja bodova u bazu podataka nagradnog natjecanja. Zabranjeno je otvaranje, čitanje i mijenjanje koda nagradnog natjecanja (svih datoteka JS, SWF, PHP, ASP, HTML .XML). Zabranjeno je nagradno natjecanje pokretati sa bilo koje druge lokacije osim kroz Internet pretraživač (web browser) sa servera gdje se odvija nagradno natjecanje na adresi https://kviz.hteronet.ba
Organizator zadržava pravo da isključi iz nagradnog natjecanja (privremeno ili trajno) svakog sudionika ili da mu oduzme bodove koje je osvojio na neregularan način tj. način suprotan pravilima opisanim u članku 7. ovih Pravila.
U slučaju da automatski sistem za nadzor na serveru na kojem se pokreće nagradno natjecanje ustanovi da je sudionik pokušavao "varati" tj. mijenjati rezultat ili bilo kakve vrijednosti u nagradnom natjecanju za vrijeme pokretanja nagradnog natjecanja, tokom natjecanja ili komunikacije sa bazom - rezultat mu neće biti priznat.
Organizator zadržava pravo da rezultat jednog nagradnog natjecanja za koji zna da je neregularan može ukloniti sa top liste nakon što je isti upisan na istu. Objašnjenje o isključenju će dobiti putem direktne poruke sms-om ili e-mailom.
Zabranjena je svaka komunikacija s bazom podataka osim one koja se odvija između nagradnog natjecanja pokrenute u Internet pretraživaču (web browser) na adresi https://kviz.hteronet.bai baze podataka na serveru. Zabranjeno je pratiti i mijenjati podatke u komunikaciji između klijenta (PC računala tj. nagradnog natjecanja na PC računalu korisnika) i servera na kojem se odvija nagradno natjecanje tj. čuvaju bodovi.
Zabranjena je promjena vrijednosti u memoriji računala na kojem se izvršava programski kod nagradnog natjecanja u web browseru na osobnom računalu korisnika (sudionik), tj. zabranjena je promjena bilo kakvih vrijednosti u samom nagradnom natjecanju.
U slučaju grubog kršenja pravila navedenih u prethodnom tekstu Organizator ima pravo da privremeno ili trajno zabrani sudioniku sudjelovanje u nagradnom natjecanju. Organizator ima pravo ukloniti sudionika s top liste, ukoliko ne bude poštivao pravila nagradnog natjecanja.


PREKID NAGRADNOG NATJECANJA

Članak 8.
Organizator može prekinuti nagradno natjecanje uslijed nastupa više sile ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti i na koje se nije moglo utjecati. Organizator će o prekidu obavijestiti sudionike putem službene HT ERONET stranice na Facebooku.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 10.
Pravila nagradnog natjecanja vrijede za sve sudionike koji pokrenu igru (logiraju se) na adresi https://kviz.hteronet.ba
Članak 11.
Sudjelovanjem u nagradnom natjecanju svaki sudionik prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.
Članak 12.
Ukoliko tokom trajanja nagradnog natjecanja neko od sudionika bude smatrao da se nešto nije dogodilo u skladu s odredbama ovih Pravila ili bude smatrao da je na bilo koji način oštećen jer se nisu poštovale odredbe ovih Pravila, dužan je odmah reagirati, odnosno javiti se na mail: marketing@hteronet.ba odmah ili najkasnije u roku od 24 sata od eventualnog kršenja ovih Pravila i zatražiti objašnjenje ili intervenciju Organizatora.
U svim takvim eventualnim spornim situacijama odluke Organizatora su konačne.

Članak 13.
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natjecanja nadležan je Općinski sud u Mostaru.
Članak 14.
Ova Pravila objavljuju se na našoj stranici www.hteronet.ba